Lursoft logo
Список публичных организаций и учреждений
18.232.59.38
27.06.2022 00:04:07

Публичные организации и учреждения

Показаны записи 161-180 из 3,999.
#Регистрационный номерНазвание
16150900017631Annenieku pirmsskolas izglitibas iestade "Riekstins"
16240900009810Antulu biblioteka (Реорганизовано 01.07.2021)
16340900032431Antuzu kulturas nams (Реорганизовано 01.01.2022)
16490000084219Antuzu pamatskola
16540900000915Apes biblioteka (Реорганизовано 31.12.2021)
16640900034752Apes kulturas un turisma centrs (Реорганизовано 31.12.2021)
16740900001003Apes novada Barintiesa (Реорганизовано 30.09.2021)
16890000035872APES NOVADA DOME (Реорганизовано 01.07.2021)
16940900000883Apes novada Dzimtsarakstu nodala (Реорганизовано 31.10.2021)
17040900001018Apes novada kulturvesturiska mantojuma apvieniba (Ликвидировано 01.03.2021)
17140900000898Apes novada pasvaldibas agentura "Komunala saimnieciba" (Реорганизовано 31.10.2019)
17240900001022Apes novada Socialais dienests (Реорганизовано 31.10.2021)
17390009045876Apes novada velesanu komisija (Ликвидировано 25.08.2021)
17450900000851Apes Pirmsskolas izglitibas iestade "Vaverite"
17550900000921Apes Tautas nams (Реорганизовано 31.12.2021)
17640900037918Apriku muzejs
17740900038909Apsuciema feldseru punkts
17840900035298Apvienota Balvu novada velesanu komisija (Ликвидировано 01.10.2021)
17940900021476Apvienota Izglitibas parvalde (Ликвидировано 01.07.2021)
18090000017580Apvienota Jaunauces un Rubas pagastu parvalde (Ликвидировано 16.07.2021)